Hizmetler

Analiz, yaratım ve değer katmadan oluşan 3 adımlı hizmet yaklaşımı ile markanıza güç katar.
hero services
analyze

Analiz

Bu aşama anlama aşamasıdır. Markaya dair tüm faktörler detaylı analiz edilir, ilgili rapor ve makaleler araştırılır, şirket içi veriler toplanır, sahada görüşmeler yapılır ve tüm bu bilgiler detaylı incelenir. Amaç, markaya ve pazara dair durum tespiti yapmak, sektörü tüm yönleriyle anlamak ve stratejiye temel oluşturacak verileri ortaya çıkartmaktır.

Pazar ve Rakip Analizi

 • Pazar Araştırması
 • Trendler
 • Rakip ve Benchmark

Tüketici Araştırmaları

 • Müşterinin Sesi: Kantitatif ve Kalitatif Araştırmalar
 • Saha araştırmaları – Dış Müşteri
 • Şirket İçi Çalışan ve Yönetimle Görüşmeler – İç Müşteri

Dış ve İç Faktör Analizi

 • Marka Denetimi
 • PESTEL Analizi
 • SWOT Analizi

Yaratıcılık

Bu aşama, anlama sonrasında çıkan tespitlerin üzerine markayı konumlandırma , stratejiyi oluşturma, geleceğini tasarlama aşamasıdır. Amaç, markanın temel değerlerini ortaya çıkartmak, ana pozisyonunu netleştirmek, misyon ve vizyonunu belirlemektir. Bu aşama, değer yaratma açısından markanın temelin oluşturmaktadır.

image-border-right

Marka Stratejisi

 • Marka Kimliği ve Kişiliği Belirleme
 • Marka Değerleri
 • Marka Söylemi
 • Marka Anayasası

Değişim ve Sıfırdan Yaratma

 • Marka İsmi
 • Görsel Kimlik
 • Duygusal Kimlik
 • Kültürel Kimlik
 • Kampanyalar

Kurumsal Stratejinin Oluşturulması

 • Misyon, Vizyon ve Değerlerin Belirlenmesi
 • Senaryo Oluşturma
 • Farklı Senaryolar İçin Muhtemel Stratejilerin Oluşturulması
 • Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi
Hizmetlerimiz

Değer Yaratma

Bu aşama, markanın stratejisini aksiyona dönüştürdüğü aşamadır. Yaratıcılık aşamasında belirlenmiş olan temeller doğrultusunda, gidilecek yol ve atılacak adımlar netleştirilir. Buna uygun organizasyon yapısı oluşturulur, hedef ve bütçeler belirlenir ve uygulama aşaması yönetilir. Her aşamada ölçüm yapılarak, gelişim ve yaratılan değer ölçülür.

Marka Yönetimi ve Yönlendirmesi

 • Ekosistemin Oluşturulması (Dijital, reklam, içerik, tasarım..)
 • Hedef Belirleme
 • Yıllık İletişim Planı
 • Medya Planı
 • Bütçe Yönetimi
 • Kampanya Tasarımı
 • Pazarlama Planını Hayata Geçirme

Stratejinin Aksiyonlara Dönüştürülmesi

 • Stratejik Projelerin Belirlenmesi
 • Stratejik Hedefler ve Projeler Doğrultusunda Bütçenin Oluşturulması

Performansın Ölçülmesi

 • Stratejinin Performansın Ölçülmesi : Balanced Scorecard
 • Bütçe Performansının Ölçülmesi: Mali Tablolar
 • Marka Değerinin Ölçülmesi

Büyümek İçin Yatırım ve Finansman

 • İş Planı ve Finansal Model Hazırlama
 • Şirket Değerleme
 • Yatırımcı Sunumu (Pitch Deck) Hazırlama
 • Yatırımcı Ağları ile İletişim ve Yatırımcı Turlarına Destek