pexels jimmy chan 1055297

Markalarda Kimlik, Kişilik, İmaj ve Konumlandırma

Bildiğiniz üzere marka, bir işletmenin ya da kuruluşun ürününü veya hizmetini diğer işletmelerden ayırt etmeye yarayan ve işletmeyi/kuruluşu müşterisine tanıtan bir addır. Tıpkı bir insan gibi kimliğe, kişiliğe ve imaja sahiptir. Aynı zamanda bu kavramlar marka konumlandırılmasında büyük rol oynarlar. Çünkü marka konumlandırılması temel anlamda bir markanın diğer rakip markalardan nasıl ayrıldığı ve müşterinin aklında nasıl yer tuttuğuyla ilgilidir. Yani bir algı yaratma sürecidir. Bu sebeple konumlandırma sürecinde güçlü birer marka kimliği, marka kişiliği ve marka imajı yaratmak önemlidir. Bu kavramlar çoğu zaman birbiriyle karıştırılır.

Bu yazımızda çok fazla detaya inmeden, marka kimliği nedir, marka kişiliği nedir, marka imajı nedir ve konumlandırma açısından neden önemlidir bunlara değineceğiz.

yCZV53BhIvAHkYz xHuSMgjvXQ6bHh5zLzYS1bOwdeAQ9UVfbE45TBnEcTrrcBX9v0iCBSU0CUJ 54iCukkjAglC5C G3hvDk4cIdg339BEY2MXSoZYUQ PDzdUF75Ubi6AWqFrK

Brand identity 

Marka kimliği işletmenin nüfus cüzdanı gibidir. Markanın benliğini ve sahip olduğu mevcut somut öğeleri yansıtır.(sembol, logo vb) Bu bakımdan güçlü bir marka kimliğinin olması önemlidir. Çünkü müşterilere ilk izlenimi verir. İlk izlenimi iyi olan bir marka da müşterinin sempatisini kazanacak ve müşterinin aklında daha kalıcı bir yer tutulmasını sağlayacaktır. Örneğin, kolay akılda kalan bir sloganla ya da çarpıcı bir ambalaj tasarımınızla müşterileriniz sizi daha çabuk hatırlayacaktır.

Marka kimliği unsurları

⦁ Marka ismi 

⦁ Slogan

⦁ Sembol ve logo

⦁ Ambalaj tasarımı

⦁ Broşür ve kartvizitler

⦁ Kullanılan renkler

Marka kişiliği

Kişilik, kişinin kendisine özgü beceri ve özellikleriyle benzersiz bir varlık olduğunu belirten bir kavramdır. Bu bağlamda marka kişiliği de markaya atfedilen insansı kişilik özellikleridir. İnsanlar, günlük yaşamındaki ikili ilişkilerinde kendisiyle benzer kişilik özellikleri taşıyanla daha samimi ve güçlü bağlar kurar. Bu nedenle markanın  kimliğiyle uyuşan bir kişilik özelliği belirleyerek adımlar atmak müşteri sayısını arttırmada kolaylık sağlayacaktır. Misal bir kişi kendi kişiliğine benzetiyorsa o markaya kendini daha yakın hissedecek ve satın alma esnasında daha az tedirginlik yaşayacaktır.

Marka kişiliği unsurları ( 12 temel arketip)

Bir müşteri genellikle bir markayı aşağıdaki on iki arketipten birisiyle özdeşleştirir ya da bir yönetici markasını bu arketipleri de baz alarak konumlandırır.

Marka Arketip

Marka imajı

Marka imajı markanın tüketicide bıraktığı algıdır. Tüketicinin duygu ve düşüncelerinden oluşur. Duygu ve düşünceler hiçbir zaman tam olarak aynı kalmaz ve bunlar tüketiciden tüketiciye göre de farklılık gösterebilir. Bu açıdan marka imajı diğer kavramlara kıyasla daha karmaşıktır. Çünkü sürekli bir değişim içerisindedir.

Marka imajı unsurları

⦁ Marka kimliği ve kültürü

⦁ Marka iletişimi

⦁ Deneyim

⦁ Kişisel çevre

⦁ Ticari aktiviteler

⦁ Tüketici kütlesi

⦁ Tüketici duygu ve inançları

Görüldüğü gibi marka kimliği, kişiliği ve imajı birbirleriyle yakından ilişkilidir. Bu kavramlar üzerinde çalışmalar yapılırken dikkatli ve özenli olmak gerekir. Çünkü birindeki olumlu ya da olumsuz değişiklik bir diğerini de etkileyecektir.

Markanızı konumlandırırken öncelikle markanızı iyice tanımalısınız. Siz kimsiniz, nasıl bir kimliğiniz var? Kişiliğiniz ve imajınızla müşterileriniz tarafından nasıl algılanıyorsunuz? Bu sorulara cevap verin ve sonrasında gelmek istediğiniz konuma ulaşmak için gerekli adım ve stratejilerinizi bunları da göz önünde bulundurarak oluşturun.